top of page

Yuzey Temizleyici Zemin

Temizlik Formula

Formül Sınıfı:

Yüzey Bakım Ürünleri

Formülasyon / Reçete

FAZ A


  • Deiyonize Su (to 100) 
  • Sodyum Metasilikat (% 3) 

Hazırlanışı:


Trisodyum Sitrat E331 suda çözdürülür.

Sırası ile Sodyum Metasilikat ve EDTA - Trilon B çözdürülerek eklenir.

Son olarak Berol 226 eklenerek sonlandırılır.


bottom of page