AGNIQUE BL 1787

Agnique CSO 20 ve Agnique BL 1594 ile kombinasyonları herbisidlerde (isooctylester ve trifluralin) ve organik fosforlularda emülsiye edici olarak kullanılır.

AGNIQUE BL 1787