AGNIQUE ESO 81-G

Adjuvan olarak film tabakası oluşturur ve yüzey gerilimini düşürür.

AGNIQUE ESO 81-G