top of page

BARDAC 2280

Bardac 2280 Antimikrobiyaller, aktif madde Didesildimetil amonyum klorür (DDAC) içerir. Bardac 2280 Aktif, iyi yüzey aktif madde özellikleri sunan katyonik bir moleküldür ve iyonik olmayan ve/veya amfoterik yüzey aktif maddelerle birlikte formüle edilebilir.Bardac 2280 DDAC, gram pozitif ve gram negatif bakterilere, mayalara ve zarflı virüslere karşı geniş bir antimikrobiyal etkinliğe sahiptir. Düşük sıcaklıklarda ve kan ve protein gibi organik kirlerin varlığında bile yüksek antimikrobiyal etkinlik korunur. Bardac 2280 Formüle edilmiş ürünlerde DDAC, çok çeşitli pH seviyelerinde stabildir ve gıda işleme, kurumsal, veterinerlik, sağlık alanları ve tıbbi cihazlar gibi bir dizi uygulamada kullanılır. Bardac 2280 Tek aktif DDAC ürünleri, farklı aktif konsantrasyonlarda ve solvent kombinasyonlarında mevcuttur. Bardac® 2280 Antimicrobials contain the active substance Didecyldimethyl ammonium chloride (DDAC). The active is a cationic molecule offering good surfactant properties and can be formulated to- gether with non- ionic and/or amphoteric surfactants. DDAC has a broad antimicrobial efficacy against gram-positive and gram-negative bacteria, yeast, and enveloped viruses. Bardac 2280 High antimicrobial efficacy is maintained even at low temperatures and in the presence of organic soil, such as blood and protein. In formulated products, DDAC is stable over a wide range of pH levels and is used in a number of applications such as food processing, institutional, veterinary, healthcare areas and medical devices.Bardac 2280 Single-active DDAC products are available at different active concentrations and solvent combinations.Bardac 2280

BARDAC 2280
bottom of page