Baryum Sulfat

Baryum sülfat BaSO4 formüllü inorganik bileşik.Bu beyaz kristal katı renksizdir ve suda çözünmez.Barit halinde bulunur.

Baryum Sulfat