top of page

Calcium dichloride Katyonik polielektolit 5980 L

Katyonik polielektolit 5980 L Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonikpolielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.Katyonik polielektrolitler %0.05 ila %0.1 arasında seyreltilir.

Calcium dichloride Katyonik polielektolit 5980 L
bottom of page