top of page

Luperox TBH70X cas no 75-91-2

Luperox TBH70X, tert-Butyl hydroperoxide solution. Luperox TBH70X polimer başlatıcı, suda çözünür yüksek sıcaklık başlatıcıdır. %30 su ile %70 sıvıdır. Uygulamaları, yığın halinde polimerizasyonu, çözeltiyi, süspansiyonu ve emülsiyonu içerir. Luperox TBH70X, polimerizasyon sırasında iyi bir yüksek sıcaklık kararlılığına sahiptir, bu da onu daha yüksek kaynama noktalarına sahip monomerler için iyi bir seçim haline getirir. Luperox TBH70X polimer başlatıcı, su bazlı kaplama reçinelerinin sentezinde kullanım için suda çözünür yüksek sıcaklık başlatıcıdır. Luperox TBH70X, polimerizasyon sırasında iyi bir yüksek sıcaklık kararlılığına sahiptir, bu da onu daha yüksek kaynama noktalarına sahip monomerler için iyi bir seçim haline getirir. Uygulama

Oksidasyonlar için çok yönlü reaktif.

Aldehitlerden ve Amin Hidroklorür Tuzlarından Amitlerin Demir Katalizli Verimli Sentezi Luperox TBH70X cas no 75-91-2 Aldehitlerden ve Amin Hidroklorür Tuzlarından Amitlerin Demir Katalizli Verimli Sentezi

Luperox TBH70X cas no 75-91-2
bottom of page