top of page

Naftalin Sulfonik asit

Naftalin sulfonik asit Köpüğe neden olmaz ve anyonik veya noniyonik yüzey aktiflerle birlikte kullanılabilir.

Naftalin sulfonik asit Dispers boyaların dağıtıcısı: Ağırlıkça % 10-50 Naftalin sülfanat eklenmesiyle, toz dağılımın ıslanabilirlik, öğütme ve migrasyon özellikleri düzeltilir ve ikincil bir dalgalanma önlenir.

Yardımcı boyama ajanları: Naftalin sülfanat’in boyar maddeye ağırılıkça % 0,1-2 eklenmesiyle boyar maddenin mükemmel migrasyon ve düzeyleme (düzleme) özelikleri elde edilir.

Pigment dağıtıcıları: Sulu ve emülsiyon boyalar yapılırken, pigmentlere ağırlıkça % 0,5-3 Naftalin sülfanat eklenerek mükemmel ıslatıcılık ve geçirgenlik elde edilir.

Naftalin sulfonat Zirai ilaçlarda su azaltıcı ve dispersiyon ajanı olarak kullanılır. Naftalin sulfonat, bir naftalin fonksiyonel birimi içeren sülfonik asit türevleridir. İlgili bir bileşik ailesi, aminonaftalensülfonik asitlerdir.

Naftalin Sulfonik asit
bottom of page