top of page

NatraSense AG-810

NatraSense AG-810, bir formülasyona birden fazla fayda sağlamak için tasarlanmış %100 biyo-bazlı bir yüzey aktif maddedir. Tuzlara, yapıcılara ve aşırı pH'lara karşı iyi toleransa sahip olan NatraSense™ AG-810, çeşitli temizleme formülasyonlarına kolayca dahil edilebilir. NatraSense™ AG-810'un, geleneksel noniyonik yüzey aktif maddelerle ortak bir sorun olan plastiklerde gerilim çatlamasına neden olmadığı ve aynı zamanda parlaklık koruması ve iz bırakmadan temizlik sağladığı kanıtlanmıştır. NatraSense AG-810 is a 100% bio-based surfactant designed to provide multiple benefits to a formulation. With good tolerance to salts, builders and extremes of pH, NatraSense™ AG-810 can be easily incorporated into a variety of cleaning formulations. NatraSense™ AG-810 has been proven not to cause stress-cracking of plastics, a common issue with conventional nonionic surfactants, while at the same time providing gloss retention and streak-free cleaning.

NatraSense AG-810
bottom of page