top of page

Tri metil propan TMP cas no 77-99-6

Trimetilolpropan, CH₃CH₂C(CH₂OH)₃ formülüne sahip organik bileşiktir. Hafif bir kokuya sahip bu renksiz ila beyaz katı bir trioldür. Üç hidroksi fonksiyonel grup içeren TMP, polimer endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir yapı taşıdır.

Tri metil propan TMP cas no 77-99-6
bottom of page