top of page

Adenin

Adenin, A veya ADE kısaltması ile gösterilir. toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir. DNA ve RNA nükleik Asitlerinin nükleotidlerinde bulunur. Adenin, DNA'da timine, RNA'da ise urasilehidrojen bağlarıyla bağlanarak içinde bulunduğu nükleik asidin yapısını sabitleştirir.Adenin, riboz'a bağlandığında deoksiadenozin'i oluşturur. Adenozine üç fosfat grubu bağlanınca adenozin trifosfat (ATP) oluşur. ATP, hücre metabolizmasında tepkimeler arasında enerji taşınmasını sağlayan temel yöntemlerden biri olarak kullanılır. Geçmişte adenin, literatürde bazen vitamin B4 olarak Adlandırılmaktaydı, ancak artık gerçek bir vitamin olarak düşünülmemektedir.

bottom of page