top of page

Agar Agar E406

Agar Agar, kırmızı deniz yosunlarının ekstrakte edilmesi ile elde edilen bir polisakkarittir. Bu deniz yosunlarının cinsleri daha çok Gelidium ve Gracilaria şeklinde olup farklı ülkelerden toplanmaktadır. Agar tek bir kimyasal madde olmayıp Agaroz ve Agaropektin polisakkaritlerinden oluşan bir polimerdir.
Agar İnce tabaka toz halinde bulunur. Kalitesini farklılaştıran özellikler; jel kuvveti, jelleşme ve erime derecesi, rengi, çözünürlüğü gibi etmenler agarın kalitesini değiştirir. Agarın genel olarak jelleşme sıcaklığı 30-40 °C’deki sıcak çözeltisi soğutularak jelleşme elde edilir. 90 – 95°C üzerinde ısıtıldığında erimektedir. Agar ağırlığının yirmi katı kadar su çekebilme özelliğine sahiptir.

bottom of page