top of page

Asetik Asit E260

Asetik asit ya da başka bir deyişle etanoik asit bir organik asittir.


Sirkedeki ekşi tat ve keskin koku asetik aside aittir. Karboksilik asitlerin en küçüklerindendir. Duru ve renksizdir,ayrıca çürütücü özellik taşır.


Asetik asit suda tamamen çözünebilir. Tuz ve esterine de asetat denir. Kimyasal formülü CH3COOH, molekül ağırlığı 60.05 g/mol, yoğunluğu 1.266 g/cm3, ergime noktası 16,5°C ve kaynama noktası da 118,1°C dir.


Asetik asit doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşur. Sanayide ise hem biyolojik yolla, hem de sentetik yolla imal edilir.


Gıda katkı kimyasalları listesindeki kodu E260’tır ve sanayide geniş bir kullanım alanı vardır.


Asitlik sağlayıcı, lezzet verici, koruyucu, şelatlayıcı gibi görevlerde bulunur. Sirke imalatında, ilaç ve kozmetik ürünlerde, emprenye, apre dağlama maddelerinin yapımında asetik asit kullanılır.


Bunların yanı sıra, kauçuk imalatında koagülatör olarak kullanılır. Ayrıca deri sanayisinde ve boya yapımında işlevi bulunmaktadır. Alüminyum asetat tuzu, taze kesilmiş yaralarda kan dindirici olarak kullanılır.


Asetik asit zayıf bir asittir ve bu yüzden ev içerisinde temizlik maddesi olarak işlev görür. Örnek olarak, çaydanlıkların kireçten arındırılması, cam ve benzeri parlak yüzeylerin madeni birikimlerinden temizlenmesi, gösterilebilir.


Asetik asit'in ayrıca koruma görevi vardır, gıdalarda ve soslarda koruma amaçlı kullanılır.


Turşu imalatında da görev alması bu yüzdendir. Sağladığı asitli ortam birçok mikroorganizmanın oluşumuna engel teşkil etmektedir. Bu da turşulaşan sebzelerin ömrünü uzatır.


Asetik asidin glasiel asetik asit türü % 99,5 saf asetik asit içermektedir. Asetik asidin bu % 99,5’lik glasiel formu 17°C’de katılaşır ve kristalimsi buz taneciklerine benzer bir yapı oluşturur.

bottom of page