top of page

Bifidobacterium breve probiyotik

Bifidobacterium breve, probiyotik özelliklere sahip Bifidobacterium cinsinin bakteriyel bir türüdür. Bifidobakteriler, insanların bağırsaklarında simbiyotik olarak yaşayan bir bakteri türüdür.

bottom of page