top of page

Etil Vanilin

Vanilla ekstraktının aroma karakteristiklerini; ülke orjini, hasat yılı, olgunlaştırma teknikleri, depolama koşulları, işlenen parti mallar, ekstraksiyon yöntemi-sıcaklığı-süresi ve üreticiler etkilemektedir.

Vanilla aroması; tohum zarfının ekstraktı halinde veya çok ucuz olarak sentetik vanilin içeren çözeltisi şeklinde pazarlanmaktadır.

Vanilla aromasının oluşumuna 250 bileşen yardımcı olmakta, bunlardan sadece vanilin takliti elde edilebilmiştir. Doğal vanilin, vanilla danesinde ağırlıkça % 2'lik bir oran teşkil etmektedir. Daha ucuz, yapay vanilin ise bir katran kömürü türevi olan guaiacum familyasından elde edilen bir ağaçtan elde edilen sarımsı yağlı bir aromatik maddeden (C7H8O2 - guaiacol) veya kağıt endüstrisinin yan ürünü olan ligninden elde edilmektedir. Bu iki kaynak aynı aroma profiline sahip olup, iki ürün arasındaki farkın anlaşılması oldukça zordur.

bottom of page