top of page

Inulin

İnülin birçok bitkide bulunan bir depo polisakkaritidir.Genellikle kök ve kök saplarında bulunur.

Ticari olarak ekstraksiyon için yeterli miktarda inüşin içeren iki kültür bitkisi vardır;

Hindiba (Cichorium intybu L.)
Yerelması (Helianthus tuberosus)
Hindibanın İnülin üretiminde daha yaygın olmasının nedeni hindiba köklerinden inülin üretiminin, şeker pancarından şeker üretim prosesine yakın olması ve bu proses ekipmanlarının inülin üretimi için uygun olmasıdır. Karbonhidratlar sınıfına ait olup fruktanlar olarak bilinir. Oligofruktoz inülinin enzimatik hidrolizi ile elde edilir.

İnülin renksiz ve kokusuzdur. Suda çözündüğünde hafif tatlıdır.

bottom of page