top of page

Lactobacillus Rhamnossus probiyotik

Lactobacillus rhamnosus, başlangıçta L. casei'nin bir alt türü olarak kabul edilen bir bakteridir, ancak genetik araştırmalar bunun kendi türü olduğunu bulmuştur. Zincirlerde sıklıkla görülen kısa bir Gram pozitif heterofermentatif fakültatif anaerobik spor oluşturmayan çubuktur.

bottom of page