top of page

Rivanol Etakridin Laktat

Etakridin monolaktat sarı renkte kristalize bir tozdur. Suda az çözünür; alkolde çok az çözünür; diklorometanda pratik olarak çözünmez. Işıktan korunmalıdır. Rivanol (etakridin laktat) sarı renkli bir akridin boyasıdır.

bottom of page