top of page

Sakkarin E954

Sakkarin 1869 yılında kazara keşfedilmiş
Sakkarin Şekerden 300 kat daha tatlıdır.
Sakarin Akut toksisitesi
– 15-17 g/kg fare’
– 5.8 g/kg tavşan’için.
Sakkarin E954 Bilimsel çalışmalardan bir kaçında farelerde
mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. Ve sakarin
içeren ürünlere uyarı etiketi koyma zorunluluğu
getirilmiş.
Sakkarin E954 Son Epidemiyolojik ve kronik araştırmalar sonucu
- İnsanlarda hiçbir etki göstermemektedir
denilerek
Sakkarin 2000 yılında yasağı Amerika da kaldırılmıştır.

bottom of page