top of page

Sodyum Eritorbat E316

Düşük miktarda tuz içerir, erime noktası 2000 derecenin üstünde olup kuru havayla temas edildiğinde kararlılığını sürdürür, fakat sulu çözeltisi, metal, hava, ısı ve ışık varlığında oksidasyona tabi olur. Suda kolaylıkla çözünür, normal sıcaklıkta 16Gr/100ml, etanol içerisindeki çözünürlülüğü düşüktür, % 2 Sulu çözeltisinin pH'ı 6.5-8 arasındadır.

bottom of page