top of page

Sukraloz Splenda

Sukraloz Splenda Şekerden 600 kat daha tatlıdır.
KLORLANMIŞ ŞEKER: şekerdeki 3 hidroksil grubu
yerine klor atomları bağlanmıştır.Sukraloz Splenda
Uzun süreli etkileri üzerine, tatmin edici çalışmalar
yapılmamıştır.Su örneklerinde sükraloz tayini:önce katı faza
özütleme yöntemi ile sükroloz kromatografik
analize hazır hale getirilir.Bunun için önce
kartuş şartlandırılır.Sukraloz Splenda
Şartlandırma: kartuştan,
önce 4 ml metanol
Ardından 6 ml su geçirilerek kartuş
şartlandırılır,ardından örnek geçirilir kartuştan
son olarakta 5ml metanol ile elde edilir
Sukraloz Splenda

bottom of page