top of page

Tirozin (Tyrosine)

Tirozin (Tyr, Y) Proteinleri oluşturan 20 aminoasittenbiridir. 4-hidroksifenilalanin ya da 2-amino-3(4-hidroksifenil)-propanoik asit olarak da bilinir. Yan zincirinde amit fonksiyonel grubu içerdiğinden polar özelliktedir, ancak fizyolojik pH'da yüksüzdür. Amit grubu dışında benzen halkası taşır. Non esansiyel, glukojenik ve ketojenik asittir. Esansiyel bir amino asit değildir ancak esansiyel bir amino asit olan fenilalaninden sentezlenir. Tirozinin sinir sistemine uyarma özelliği vardır. Nörotransmitterlerin sentezine yardımcı olur. İştahın düzenlenmesi vee sinir sisteminin düzgün çalışması stresin yönetiminde etkilidir. Tiroid hormonlarının üretimine yardımcı olur.

bottom of page