top of page

Asetonitril Acetonitrile ACN MeCN

ACN

Akrilonitril üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır.

Asetonitril formülü CH₃CN olan bir kimyasal bileşiktir. Bu renksiz sıvı en basit organik nitril ve en yoğun kullanılan çözücüdür. Siyano grubuna metil kökü bağlanmasıyla oluşur. Bu yüzden metil siyanür de denebilir. Akrilonitril üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır.

bottom of page