top of page

Hidroflorik Asit Hydrofluoric acid

Hydrofluoric Acid

CAS No: 7664-39-3

Hidroflorik asit, su içindeki bir hidrojen florür (HF) çözeltisidir.

Hidroflorik asit, su içindeki bir hidrojen florür (HF) çözeltisidir. Flor içeren bileşiklerin birçoğunun sentezini yapmak için kullanılır; bunlara örnek olarak sık kullanılan farmasötik antidepresan ilaç fluoksetin (Prozac) ve PTFE (Teflon) malzemesi bulunur.

Yarı iletken endüstrisinde, silikon levha temizlemek için kullanılan önemli bir bileşen olarak kullanılır. Aynı şekilde, gaz halinde yada suda çözünür silikon florürleri oluşturmak için silikon dioksit ile muamele edilerek camın dağlanması için de kullanılır. Camı cilalamak ve dondurmak için de kullanılabilir.SiO2 4 HF → SiF4 (g) 2 H2O

SiO2 6 HF → H2SiF6 2 H2O

Elementel flor, hidroflorik asitten sentezlenir. HF çözeltileri renksiz, asidik ve son derece koroziftir. Yaygın olarak cam ve silikon levhaların korozyonu için kullanılır.

Hidroflorik asitin deri ile teması son derece tehlikelidir, yanıklara sebep olur.

Alkilasyon adı verilen standart bir yağ rafineri prosesinde izobütan, hidroflorik asitten türetilen bir asit katalizörü varlığında düşük moleküler ağırlıklı alkenlerle (temel olarak propilen ve bütilenin bir karışımı) alkillenir.

Katalizör, alkenleri (propilen, bütilen) protonlayarak, izolat izobütan olan reaktif karbokasyonlar üretir. Bu tepkime , iki fazlı bir reaksiyonda düşük sıcaklıklarda (0 ve 30 ° C) meydana gelir.

bottom of page