top of page

Metil Etil Keton MEK

MEK

CAS No: 78-93-3

Metil etil keton (MEK) olarak da adlandırılan bütanondur.

Metil etil keton (MEK) olarak da adlandırılan bütanon, CH3C(O)CH2CH3 kimyasal formülüne sahip,renksiz, sıvı formda olan organik bir bileşiktir.

Bu organik bileşik, karamel ve aseton kokusuna benzer keskin fakat tatlı bir kokuya sahiptir. Endüstriyel olarak büyük miktarlarda üretilir ve doğada az miktarda bulunur. Suda iyi çözünür ve yaygın olarak endüstriyel bir solvent olarak kullanılır.

Bütanon, 2-butanolün yükseltgenmesiyleelde edilir. Bakır, çinko yada bronz katalizörlüğünde 2-bütanolün hidrojen giderme işlemi ile sentezlenir:CH3CH(OH)CH2CH3 → CH3C(O)CH2CH3 + H2

Bu işlemle, yılda yaklaşık olarak 700 milyon kilogram üretim gerçekleşir.

Metil etil keton , çok etkili ve sık kullanılan bir solventtir. Diş etleri, reçineler, selüloz asetat ve nitroselüloz kaplamaları barındıran proseslerde ve vinil filmlerde kullanılır.

Bundan dolayı; plastik, tekstil üretiminde, parafin mumu üretiminde, verniklerde, boya sökücü, denatüre alkol, yapıştırıcılar için bir denatüre edici madde ve bir hijyen maddesi gibi ev ürünlerinde kullanılır.

Aseton ile aynı çözücü özelliklere sahiptir, fakat daha yüksek bir sıcaklıkta kaynar Önemli oranda yavaş bir buharlaşma oranına vardır. Asetondan farklı olarak, su ile bir azeotrop oluşturur, bazı uygulamalarda nemin azeotropik destilasyonunda yararlı olmasını sağlar. Ayrıca MEK, silinebilir boyanın solventi olarak kuru silme işaretleyicilerinde kullanılır.Metil etil keton polistireni ve diğer birçok plastiği çözebildiği için, ölçekli model kitlerinin parçalarının birleştirilmesinde kullanılmak üzere ticari olarak "model çimento" adıyla satılmaktadır. Genellikle bir yapışkan olarak bilinsede, esasen bu açıdan da bir kaynak maddesi olarak görev yapar.

bottom of page