top of page

Solvenon DPNB

Solvenon DPNB

CAS No: 29911-28-2

Solvenon® DPnB, renksiz, nispeten zor uçucu, düşük kokulu bir çözücüdür. Dipropilen glikol monobütil eter ve bütoksi dipropanol karışımıdır.

Solvenon® DPnB, renksiz, nispeten zor uçucu, düşük kokulu bir çözücüdür. Dipropilen glikol monobütil eter ve bütoksi dipropanol karışımıdır. Hem hidrofilik hem de lipofilik özelliklere sahiptir. Moleküler ağırlığı ve plastikleştirici etkisi nedeniyle akrilat, stiren akrilat ve polivinil asetat dispersiyonlarında mükemmel bir film oluşturucu ajandır. Solvenon® DPnB, solvent bazlı kaplamalarda kullanılması tavsiye edilir. Solvenon® DPnB, hem lipofilik hem de hidrofilik özelliklere sahiptir. karışabilir
çeşitli diğer çözücüler ile. Molekül ağırlığı ve plastikleştirici özelliğinden dolayı
Solvenon® DPnB, örneğin mükemmel bir film oluşturucu ajandır.
Buharlaşma ve yayılma özellikleri nedeniyle Solvenon® DPnB,
temizlik maddelerinde uygulama için son derece uygundur. Solvenon® DPnB'nin Uygulama Kullanımları şunları içerir:
 Film oluşturucu bir ajan olarak, e. G. akrilatlarda, stiren akrilatlarda ve polivinilde
asetat dispersiyonları
 Solvent bazlı kaplama malzemelerinde
 Ev ve endüstriyel temizlik maddelerinde
 Kozmetik formülasyonlarda
 Boya sökücü ve metal temizleyici olarak
Saklama ve İşleme Solvenon®DPnB nitrojen altında saklanmalıdır. depolama sıcaklığı
40 °C'yi geçmemeli ve nem hariçtir. Bu koşullar altında bir
12 aylık depolama stabilitesi beklenebilir.
Güvenlik Bu ürünü kullanırken, Güvenlik Verilerimizde verilen bilgi ve tavsiyeler
Levhaya dikkat edilmelidir. konusuna da gereken özen gösterilmelidir.
Kimyasalların taşınması için gerekli önlemler.

bottom of page