Tamol N

Tamol S

CAS No:

Tamol N kaliteleri, naftalin sülfonik asidin yoğuşma ürünleridir.

Tamol® N kaliteleri, naftalin sülfonik asidin yoğuşma ürünleridir. Serideki münferit ürünler, polikondenzasyon dereceleri, nötralizasyon dereceleri ve tuz içerikleri bakımından birbirinden farklıdır.

Tamol® NN kaliteleri düşük derecede polikondenzasyona sahipken Tamol® NH 7519 yüksek derecede polikondenzasyona sahiptir.

Sayısal ürün kodunun ilk iki basamağı, aktif içeriğin yüzdesini ifade eder. Son iki hane sodyum sülfat içeriğine karşılık gelir. Genel katı içeriği, aktif içerik ve sodyum sülfat içeriğinin toplamıdır. Bu rakamların tümü yaklaşık değerlerdir.

Toz halinde sağlanan Tamol® N kaliteleri, soluk kahverengi veya koyu kahverengi renktedir. Sıvı halde tedarik edilen ürünler koyu kahverengidir. Sulu dispersiyonlar ve emülsiyonlar ve sürfaktanların ve diğer yardımcı maddelerin çözeltileri için çok yönlü stabilizatörlerdir. Sulu ortamdaki pigmentler ve boyalar için dağıtıcı maddeler ve öğütme yardımcıları olarak, boyalar için cilalayıcı maddeler olarak ve diğer katyonik maddeler için çökelticiler olarak kullanılabilirler. Metal kaplamada da uygulamaları vardır.

Tüm Tamol® N sınıfları mükemmel bir dağıtma etkisine sahiptir ve koruyucu kolloidler olarak iyi performans gösterirler. Yüzey aktif değildirler, bu da düşük ıslatma gücü ve çok az köpürme eğilimi ile sonuçlanır.